Zapraszamy do zapoznania się z treścią konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
01.10.2020 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie oceny stanu ogólnego pacjenta – wywiad i badanie fizykalne – w celu realizacji „Programu lekowego – profilaktyka zakażeń wirusem RS”.

Oferty należy składać w terminie do 12.10.2020 r.

Ogłoszenie – 01.10.2020 r.
Dokumenty
Ogłoszenie wyników – 13.10.2020 r.

24.09.2020 r.

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,45-066 Opole, ul. Reymonta 8 ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 

  • ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym  w ramach podstawowej ordynacji szpitala dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno – Położniczego  i Noworodków  w Opolu,
  • ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w ramach dyżurów medycznych dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno – Położniczego  i Noworodków w Opolu.

Termin składania ofert: 29.09.2020 r.

Ogłoszenie – 24.09.2020 r.
Aktualizacja treści ogłoszenia-28.09. 2020 r.
Załączniki do ogłoszenia – dot. podstawowej ordynacji szpitala
Załączniki do ogłoszenia – dot. dyżurów
Ogłoszenie wyników – dot. dyżurów medycznych – 01.10.2020 r.
Ogłoszenie wyników – dot. podstawowej ordynacji – 01.10.2020 r.

22.07.2020 r.
Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie Uchwały Nr 2764/2020 z dnia 25 maja 2020 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r., poz. 295 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018 r., poz. 393 ze zm.) oraz Regulamin Konkursu.
 

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt